Дослідження

06/01/2019

Наша компанія щорічно проводить дослідження щодо впливу мікродобрив «УАРОСТОК»®на урожайність та показники якості сільськогосподарських культур. Дослідницька робота проводиться з метою удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, пошуку нових шляхів підвищення урожайності та покращення якості продукції. Оскільки будь-яке сільське виробництво прагне отримати максимальний прибуток та підвищити рентабельність виробництва, одним з пріоритетних завдань нашої діяльності є знаходження і впровадження шляхів зниження собівартості приросту урожаю від застосування мікродобрив «УАРОСТОК»®.


(збір ячменю пивоварного)

(позакореневе підживлення картоплі)

Дослідження проводяться в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.  Отримані результати свідчать про те, що застосування мікродобрив  «УАРОСТОК»® є економічно ефективним способом підвищення урожайності та покращення показників якості сільськогосподарських культур. В середньому економічна ефективність  застосування системи удобрення мікродобривами «УАРОСТОК»® складає 10-20%.

 

Вінницька ДСГДС НААН

Не перший рік ми співпрацюємо з Вінницькою державною сільськогосподарською дослідною станцією національної академії аграрних наук. Спектр досліджень по продукту « УА РОСТОК» ТМ в даній установі досить широкий, дослідження проводяться на основних сільськогосподарських культурах промислового вирощування (пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник,...

Національний інститут винограду і вина "Магарач"

Польові дослідження проводились в АФ «Чорноморець» с. Угловое Бахчисарайського району в 2012 році. Схема досліду Фаза внесення Добриво Норма внесення, л/га Варіант №1 Перед цвітінням «РОСТОК» Виноград 4 «РОСТОК» Бор 1...

ДП “Науковий- інноваційно-технологічний центр Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН"

З метою поглиблення вивчення ефективності застовування мікродобрива « УА РОСТОК» ® в зоні Лісостепу,  ТОВ «Український Аграрний Ресурс» спільно з Державним підприємством «Науковий-інноваційно-технологічний центр Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН» протягом  чотирьох років проводить дослідження.   Роки проведення...

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кафедра закритого  ґрунту 2011-2012 рр. Кафедра рослинництва 2012-2013рр. Кафедра рослинництва  2013-2014рр. Кафедра рослинництва 2015р.     При використанні матеріалів цієї сторінки посилання на UAROSTOK.UA обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, не...

Уманський національний університет Садівництва

Вплив мікродобрив «РОСТОК» на врожайність і показники якості зерна сої. Застосування мінеральних добрив позитивно впливає на створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин сої, а відповідно на отримання високих її врожаїв з одиниці площі. Поєднання агрозаходів, які вивчались, показало позитивний вплив не тільки на темпи росту і...

СВК «Біотех ЛТД»

ТОВ «Український Аграрний Ресурс» співпрацює з компанією «Біотех» яка займається насінництвом картоплі. В даній установі спеціалістами широко впроваджується використання хелатних мікродобрив « УА РОСТОК» ® при вирощуванні картоплі. Схема проведення досліду (2011 рік) Площа досліду Дата обприскування Фаза...

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

За результатами досліджень найнижча урожайність пшениці озимої була у контрольному варіанті і становила 4,68 т/га (табл. 1). Сівба обробленого насіння добривом РОСТОК Зерновий на фоні внесення N 60 Р 60 К 60 сприяла зростанню зернової продуктивності рослин на 0,17 т/га або 4% щодо контрольного варіанту, що свідчить про важливість даного заходу....

Співпраця з фермерськими господарствами України

Господарства, з якими ми співпрацюємо знаходяться в різних ґрунтово-кліматичних зонах України і займаються виробництвом широкого спектру сільськогосподарських культур що дає змогу отримати комплексну оцінку впливу мікродобрив « УА РОСТОК» ® . Вплив мікродобрив « УА РОСТОК» ® на урожайність с.г. культур в господарствах по областям...

Інститут рибного господарства НААН

УДК [639.311:631.8]504 ПОНОМАРЕНКО Н.М.,науковий співробітник Інститут рибного господарства НААН Екологічний стан вирощування ставів при застосуванні різних видів добрив На сьогодні в рибництві ведеться активний пошук нових видів добрив, якісуттєво підвищують рівень природної кормової бази, до складу якої входитьбактеріопланктон, що в...

ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського"

Встановлено, що застосування мікродобрив «РОСТОК» позитивно вплинуло на врожай насіння соняшнику, проте достовірним такий ефект був не для всіх варіантів досліду (табл. 1). Найвищий рівень врожайності зафіксовано для варіанту № 4 – 2,13 т/га, при контрольному значенні 1,87. Достовірність різниці обчислювали за допомогою дисперсійного аналізу – значення...

Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім. І В.М. Ремесла НААН України

Структурний аналіз ознак продуктивності зразків наведено в таблиці 1. Таблиця 1.  Параметри кількісних ознак залежно від підживлення мікродобривами Мікродобриво Параметри Висота  рослини, см Довжина  колоса, см К-сть зерен у колосі,  шт. Маса зерен з колоса, г...

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків УААН

  В 2011 році проводилися вивчення ефективності позакореневого підживлення рослин цукрових буряків комплексними хелатними мікродобривами « УА РОСТОК» ® . Результати досліджень представлені наступним чином. В дослідженнях було застосовано триразове позакореневе внесення макро- і мікродобрив " УА РОСТОК" ® . Перше позакореневе підживлення...