Дослідження

06/01/2019
автор УкрАгро Ресурс

Наша компанія щорічно проводить дослідження щодо впливу мікродобрив «УАРОСТОК»®на урожайність та показники якості сільськогосподарських культур. Дослідницька робота проводиться з метою удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, пошуку нових шляхів підвищення урожайності та покращення якості продукції. Оскільки будь-яке сільське виробництво прагне отримати максимальний прибуток та підвищити рентабельність виробництва, одним з пріоритетних завдань нашої діяльності є знаходження і впровадження шляхів зниження собівартості приросту урожаю від застосування мікродобрив «УАРОСТОК»®.


(збір ячменю пивоварного)

(позакореневе підживлення картоплі)

Дослідження проводяться в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.  Отримані результати свідчать про те, що застосування мікродобрив  «УАРОСТОК»® є економічно ефективним способом підвищення урожайності та покращення показників якості сільськогосподарських культур. В середньому економічна ефективність  застосування системи удобрення мікродобривами «УАРОСТОК»® складає 10-20%.

 

Вінницька ДСГДС НААН

19/02/2019
автор: УкрАгроРесурс
Не перший рік ми співпрацюємо з Вінницькою державною сільськогосподарською дослідною станцією національної академії аграрних наук. Спектр досліджень по продукту « УА РОСТОК» ТМ в даній установі досить широкий, дослідження проводяться на основних сільськогосподарських культурах промислового вирощування (пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак, картопля, гречка...

Національний інститут винограду і вина "Магарач"

19/02/2019
автор: УкрАгроРесурс
Польові дослідження проводились в АФ «Чорноморець» с. Угловое Бахчисарайського району в 2012 році. Схема досліду Фаза внесення Добриво Норма внесення, л/га Варіант №1 Перед цвітінням «РОСТОК» Виноград 4 «РОСТОК» Бор 1 Після...

ДП “Науковий- інноваційно-технологічний центр Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН"

19/02/2019
автор: УкрАгроРесурс
З метою поглиблення вивчення ефективності застовування мікродобрива « УА РОСТОК» ® в зоні Лісостепу,  ТОВ «Український Аграрний Ресурс» спільно з Державним підприємством «Науковий-інноваційно-технологічний центр Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН» протягом  чотирьох років проводить дослідження.   Роки проведення досліджень:...

Національний університет біоресурсів і природокористування України

18/02/2019
автор: УкрАгроРесурс
Кафедра закритого  ґрунту 2011-2012 рр. Кафедра рослинництва 2012-2013рр. Кафедра рослинництва  2013-2014рр. Кафедра рослинництва 2015р.     При використанні матеріалів цієї сторінки посилання на UAROSTOK.UA обов'язкове, для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації...

Уманський національний університет Садівництва

18/02/2019
автор: УкрАгроРесурс
Вплив мікродобрив «РОСТОК» на врожайність і показники якості зерна сої. Застосування мінеральних добрив позитивно впливає на створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин сої, а відповідно на отримання високих її врожаїв з одиниці площі. Поєднання агрозаходів, які вивчались, показало позитивний вплив не тільки на темпи росту і розвитку рослин,...

СВК «Біотех ЛТД»

18/02/2019
автор: УкрАгроРесурс
ТОВ «Український Аграрний Ресурс» співпрацює з компанією «Біотех» яка займається насінництвом картоплі. В даній установі спеціалістами широко впроваджується використання хелатних мікродобрив « УА РОСТОК» ® при вирощуванні картоплі. Схема проведення досліду (2011 рік) Площа досліду Дата обприскування Фаза обприскування Схема...

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

09/01/2019
автор: УкрАгроРесурс
За результатами досліджень найнижча урожайність пшениці озимої була у контрольному варіанті і становила 4,68 т/га (табл. 1). Сівба обробленого насіння добривом РОСТОК Зерновий на фоні внесення N 60 Р 60 К 60 сприяла зростанню зернової продуктивності рослин на 0,17 т/га або 4% щодо контрольного варіанту, що свідчить про важливість даного заходу. Передпосівна обробка...

Співпраця з фермерськими господарствами України

09/01/2019
автор: УкрАгроРесурс
Господарства, з якими ми співпрацюємо знаходяться в різних ґрунтово-кліматичних зонах України і займаються виробництвом широкого спектру сільськогосподарських культур що дає змогу отримати комплексну оцінку впливу мікродобрив « УА РОСТОК» ® . Вплив мікродобрив « УА РОСТОК» ® на урожайність с.г. культур в господарствах по областям України...

Інститут рибного господарства НААН

09/01/2019
автор: УкрАгроРесурс
УДК [639.311:631.8]504 ПОНОМАРЕНКО Н.М.,науковий співробітник Інститут рибного господарства НААН Екологічний стан вирощування ставів при застосуванні різних видів добрив На сьогодні в рибництві ведеться активний пошук нових видів добрив, якісуттєво підвищують рівень природної кормової бази, до складу якої входитьбактеріопланктон, що в кінцевому результаті...

ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського"

09/01/2019
автор: УкрАгроРесурс
Встановлено, що застосування мікродобрив «РОСТОК» позитивно вплинуло на врожай насіння соняшнику, проте достовірним такий ефект був не для всіх варіантів досліду (табл. 1). Найвищий рівень врожайності зафіксовано для варіанту № 4 – 2,13 т/га, при контрольному значенні 1,87. Достовірність різниці обчислювали за допомогою дисперсійного аналізу – значення найменшої істотної...