Функціональна листкова діагностика

Компанія (ТОВ Український Аграрний Ресурс), впродовж вегетаційного періоду надає своїм клієнтам агрохімічний супровід у вигляді функціональної діагностики рослин. За допомогою даної діагностики можливо визначити прихований дефіцит елемента живлення, та вчасно запобігти втратам врожаю, та визначити подальші кроки для оптимізації мінерального живлення.

Функціональна листкова діагностика живлення рослин відноситься до якісних методів аналізу і дозволяє визначити надлишок або нестачу поживних елементів в рослині. Принцип функціональної діагностики полягає в оцінці рівня фотохімічної активності суспензії хлоропластів. Фотохімічна активність визначається послідовно в 2 етапи, до додавання елемента живлення і після нього. Якщо при додаванні певного елемента живлення фотохімічна активність суспензії хлоропластів зростає, спостерігається нестача цього елемента, при падінні - надлишок, відсутність змін говорить про оптимально рівні забезпеченості.

Суть методу експрес-діагностики

Метод базується на зміні фотохімічної активності суспензії хлоропластів листків діагностованих рослин без додавання елементу, а потім – з додаванням цього елементу. При проведенні аналізу із середньої проби листків вилучають хлоропласти. Певний об’єм суспензії хлоропластів приливають у кювету фотоколориметра, додають барвник синього кольору 2,6- дихлорфеноліндофенол (2,6-ДХФІФ) і визначають оптичну щільність розчину. Потім кювету освітлюють, в результаті чого молекула хлорофілу приходить в активний стан і активізуються процеси фотосинтезу. Під час освітлення барвник, у результаті проходження фотохімічних реакцій, відновлюється з утворенням безбарвної сполуки, що фіксують за зміною оптичної щільності. Фотохімічна активність хлоропластів виражається різницею. Те ж саме повторюють, але із додаванням до суспензії хлоропластів певного елемента живлення.                                                                    

Підвищення фотохімічної активності суспензії хлоропластів, порівняно з контролем (без додавання елементів), вказує на дефіцит елемента, зниження – на надлишок, і за активності, однакової з контролем, – про його оптимальну концентрацію в поживному середовищі. Поряд із діагностикою живлення метод дозволяє своєчасно встановити наявність стресового стану рослин до появи зовнішніх ознак, за змінами фізіолого-біохімічних процесів .

Методика відбору рослинних зразків

Відбір проб проводиться в сонячну погоду при температурі повітря не вище + 35 С. Проби листя відбираються у 8-10 годин ранку або після 15 години дня. Для аналізу використовують 3-4-й лист (зверху) дорослих рослин або цілком молоді рослини. У випадку, коли важко визначити 3-4-й лист відбирають молоді, незагрубівші добре освітлювані листя. У середню пробу відбирають рослини найбільш характерні для досліджуваної площі. Середню пробу беруть у картоплі, буряка, томатів, капусти, кукурудзи не менше ніж з 20 рослин, по одному листу з кожного, у зернових культур і трав з 50-100 рослин, також по одному листу з рослини.

Якщо немає візуальних відмінностей у розвитку рослин - з однієї ділянки (поля), однорідного за функціональною значимістю, відбирається один змішаний зразок, що складається в середньому з 50 проб, які відбирають по діагоналі. Якщо на полі однієї культури присутні два різні сорти чи гібриди, чи на полі були присутні різні попередники у сівозміні,  то в такому випадку відбираються на частинах поля дві різні середні проби.

Будемо раді відповісти на всі Ваші запитання за тел.: (068) 717-80-54; (050) 443-38-90; тел/факс: (044) 239-27-30